Kris Peeters over Wurgcontracten

21-02-2019

UNIZO Leuven haalt slag thuis. In 2016 gaat Car Audio Leuven failliet t.g.v. een wurgcontract met een grote telecomoperator. Zaakvoerder Guy Dierick, tevens toenmalig voorzitter UNIZO Leuven stapte eerder al naar parlementslid Els Van Hoof die een parlementaire vraag stelde aan Alexander De Croo, toenmalig minister van Telecommunicatie. Deze ontwijkt de vraag. Daarna stapt Guy Dierick naar minister Kris Peeters omdat deze eerder al resultaten geboekt had voor de HoReCa. Ondervoorzitter Annemie Lannoy, zaakvoerder Digame Leuven, weet Kris Peeters naar Leuven te lokken. De minister komt naar KBC en er wordt gepraat met UNIZO Leuven en een groep genodigden. (Garage houders e.a. die mogelijk ook met wurgcontracten te maken krijgen). Ook huidig voorzitter en advocaat Johan Durnez, verklaart bij de voorzitterswissel van UNIZO Leuven eind 2016 dat hij hiervan een prioriteit wil maken. Daarna wordt het ganse dossier overgedragen aan UNIZO omdat dit een nationaal probleem is. Er volgen gesprekken met het kabinet Peeters en er wordt in samenwerking met UNIZO Leuven gewerkt aan de fameuze grijze en zwarte lijst die misbruiken aan banden moet leggen. Zwart kan absoluut niet meer, grijs blijft nog een grijze zone. Uiteindelijk wordt er een wet goedgekeurd.

 

1/13

PERSBERICHT 19/02/2019:
UNIZO bijzonder enthousast over goedkeuring "historisch voorstel" tegen misbruik machtsverhoudingen in B-to-B-relaties"

UNIZO is bijzonder enthousiast over het 'historische wetsvoorstel' dat zopas werd goedgekeurd in de Kamercommissie, waarbij een wettelijke basis wordt gelegd om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken. "Als het goed is, zeggen we dat ook graag", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Bijzondere dank dan ook aan kamerlid Rita Gantois en de ministers Kris Peeters en Denis Ducarme voor de inspanningen die ze hiertoe leverden." UNIZO is al jaren vragende partij voor een betere bescherming van vaak kleinere KMO's, zelfstandigen en freelancers tegen mogelijk machtsmisbruik door de vaak veel grotere bedrijven waarmee ze zaken doen. Dat deze bescherming er nu effectief komt, ondanks vele tegenkantingen, is volgens UNIZO dan ook een belangrijke overwinning, met ver strekkende gevolgen.

Door deze wettelijke basis kan voortaan worden opgetreden tegen diverse vormen van machtsmisbruik. Zo wordt een verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid ingeschreven in het mededingingsrecht. Daarnaast komt er een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige clausules die niet langer mogen worden opgenomen in overeenkomsten. Tot slot wordt ook het algemene verbod van 'met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden' uitgebreid met twee specifieke oneerlijke marktpraktijken: misleidende en agressieve. Met deze tool zal kunnen worden opgetreden tegen, bijvoorbeeld, de grote afnemer die aan het eind van het jaar een brief stuurt met de vraag om x % van de gefactureerde bedragen terug te storten "in het kader van de toekomstige relatie". Of tegen de oppermachtige afnemer die een loopje neemt met de afgesproken betaalhygiëne. Ook ondernemers verplichten bedingen te aanvaarden die niet vooraf gekend zijn, zal niet meer kunnen. Net zo min als het naar eigen goeddunken interpreteren van bepaalde contractuele afspraken (in eigen voordeel en ten nadele van de tegenpartij). Ook mag de ene partij de andere niet meer verhinderen om af te zien van elke vorm van verhaal bij betwistingen. UNIZO rekent er intussen op dat voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de Belgische Mededingingsautoriteit opdat ze ten volle zou kunnen optreden wanneer de economisch afhankelijke positie van bepaalde ondernemers zou worden misbruikt door hun zakenrelaties.

UNIZO roept alle KMO's en zelfstandigen op om geen (nieuwe) contracten meer af te sluiten die nog onrechtmatige bedingen bevatten, aangezien de wetgeving niet van toepassing zal zijn op contracten die nog worden afgesloten voor de publicatie van de nieuwe regelgeving in het Belgisch Staatsblad.